[Przejdź do treści]

Twoja rola w systemie jakości

Jako osoba korzystająca z usług lub członek rodziny, Twoją rolą jest zabieranie głosu w kwestii definiowania jakości usług. Masz obowiązek powiedzieć komuś, kiedy nie jesteś zadowolony z usług i Twoim obowiązkiem jest określenie, jakie są Twoje oczekiwania wobec dostawców, którzy świadczą te usługi Tobie lub członkowi Twojej rodziny. Jeśli uważasz, że Twoje prośby lub wątpliwości nie zostały rozpatrzone w sposób zadowalający, możesz skontaktować się z Biuro regionalne lub skontaktuj się Usługi składowe DBHDD.

Georgia Collaborative ASO będzie również potrzebować Twojej pomocy w ocenie jakości usług. Jeśli zostaniesz losowo wybrany do udziału w jakimkolwiek procesie przeglądu, przeglądzie skoncentrowanym na osobie, przeglądzie dostawcy poprawy jakości lub konsultacjach w sprawie pomocy technicznej w zakresie jakości, przedstawiciel Georgia Collaborative ASO skontaktuje się z Tobą, aby sprawdzić, czy chcesz wziąć udział. Jest to dobrowolne i nie będzie miało wpływu na odbiór Twoich usług. Jeśli chcesz wziąć udział, przeprowadzimy rozmowę z Tobą i wszystkimi członkami rodziny lub innymi osobami, które chcesz wziąć udział w badaniu. Porozmawiamy z Tobą o jakości usług, które otrzymujesz, w odniesieniu do sześciu (6) kluczowych obszarów systemu usług: zdrowie, bezpieczeństwo, prawa, wybór, praktyki skoncentrowane na społeczności i osobie. Wykorzystamy Twoją opinię, aby ulepszyć usługi, dostarczając rekomendacje i pomysły, aby lepiej wspierać Twoje potrzeby, marzenia i cele życiowe. Połączymy także Twoją opinię z innymi uczestnikami i przedstawimy zalecenia dotyczące ulepszenia systemu świadczenia usług dla wszystkich osób korzystających z usług w stanie Georgia.

 

 

pl_PLPolski