[Przejdź do treści]

Przywództwo


Zespół kierowania współpracą

Łącząc dziesięciolecia wiedzy i talentów, nasz zespół kierowniczy składa się z profesjonalistów, których doświadczenie obejmuje politykę publiczną, świadczenie usług klinicznych, behawioralne zarządzanie zdrowiem, strategię programu, rozwój produktów i operacje.

Stowarzyszenie Georgia Collaborative ASO

Wendy Martinez Farmer, MBA, LPC
Dyrektor generalny

Mark Bradshaw, MD
Chief Medical Officer

Jessica Willhite, LPC
Dyrektor operacyjny

Karen Lee
Dyrektor finansowy

Ashley Tricquet, LPC, CRC, MAC
Dyrektor, Zdrowie behawioralne

Nicole Griep, MSW
Dyrektor ds. Zarządzania jakością

Sheyla Duvilaire, MS, MBA
Dyrektor ds. Niepełnosprawności intelektualnej

Jenny DeLoach
Dyrektor ds. Relacji z dostawcami

Gretchen Hudson
Dyrektor, Informatyka

Jean Olshefsky, CPS, CARES
Dyrektor, odzyskiwanie i rzecznictwo

Lena Gomes
Dyrektor, Zarządzanie wiedzą i raportowanie

Partnerzy ASO współpracujący z Gruzją

Bari Blake, LPC
Dyrektor GCAL, Chief Clinical Officer, BHL

Marion Olivier
Dyrektor administracyjny, Qlarant

El equipo directivo de Collaborative

Uniendo décadas de experiencecia y talento, nuestro equipo directivo está formado por profesionales cuya experiencecia va desde políticas públicas, entrega de servicios clínicos, administración de salud conductual, estrategias de programas, desarrollo de productos y operaciones.

Stowarzyszenie Georgia Collaborative ASO

Marge Ackerman
Dyrektor Ejecutivo Interino

Chris Carson, MD
Dyrektor Médico

Karen Lee
Dyrektor Financiero

Katie Cossette, LCSW
Funcionario de Cumplimiento

Nathan Butzen, PsyD
Dyrektor de Salud Conductual

Nicole Griep
Dyrektor de Gestión de Calidad

Jessica Willhite, LPC
Director de Relaciones con Proveedores

Dr Derrick Kennedy
Dyrektor de Tecnología de la Información

Jean Olshefsky, CPS, CARES
Dyrektor de Recuperación y Defensoría

Lena Gomes
Dyrektor de Gestión e Informe de Conocimientos

Partnerzy ASO współpracujący z Gruzją

Wendy Farmer, LPC
Dyrektor Ejecutivo, GCAL

Marion Olivier
Dyrektor Fundacji Administrativo Delmarva

 

pl_PLPolski