[Przejdź do treści]

Wydarzenia i szkolenia

Nowe zasady dotyczące ustawień usług HCBS oraz usług i szkoleń zorientowanych na osobę

Szkolenie to stanowiło przegląd zmienionych zasad CMS, które zapewniają osobom korzystającym z usług zwolnienia pełny dostęp do korzyści wynikających z życia w społeczności oraz usług i wsparcia ukierunkowanych na osobę. Szkolenie dostarczyło również uczestnikom informacji umożliwiających zrozumienie i ocenę zakresu, w jakim usługi są zgodne z regułami CMS.

Prezentacje

Materiały informacyjne


Cenne Szkolenie Wizji - 2014

Prezentacje

Materiały informacyjne


Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w pielęgniarstwie i niepełnosprawnościach rozwojowych

Prezentacje

Materiały informacyjne


Zarządzanie jakością leków i nadzór nad opieką zdrowotną

Materiały informacyjne

Leki przeciwdrgawkowe

Leki przeciwdepresyjne

Nietypowe leki przeciwpsychotyczne

Enoksaparyna

Inhibitory pompy protonowej (PPI)

Leki pobudzające i pokrewne

Formularze


Starzenie się z niepełnosprawnością

Prezentacje

Materiały informacyjne


https://namiga.org/namiwalks-georgia/

 

Capacitación sobre nuevas reglas para entornos de servicio y servicio y apoyos centrados en la persona de HCBS

Este adistramiento proporciona un panorama general de las reglas revisadas de CMS que aseguran que las personas que reciben servicios de exención tienen acceso total a beneficiarse de los servicios y apoyos de vivienda comunitaria y centrados en la persona. El adistramiento también proporciona a los Participantes, información para comprender y evaluar el alcance hasta donde los servicios concuerdan con las reglas de CMS.

Prezentacje

Folletos


Adiestramiento de la visión valorada – 2014

Prezentacje

Folletos


Gerencia de calidad para la salud y seguridad de los profesionales de enfermería y discapacidades del desarrollo

Prezentacje

Folletos


Supervisión de Calidad sobre Administración de Medicamentos y Cuidado de la Salud

Folletos

Przeciwdrgawkowe

Leki przeciwdepresyjne

Antipsicóticos atípicos

Enoksaparina

Inhibidores de bomba de protones (PPI)

Estimulantes y medicamentos relacionados

Formularios


Envejecer con disapacidades

Prezentacje

Folletos


pl_PLPolski