[Przejdź do treści]

Wellness, regeneracja i niezależność

Definicja zdrowienia w Gruzji

„Regeneracja to głęboko osobista, wyjątkowa i samodzielna podróż, przez którą jednostka stara się osiągnąć swój pełny potencjał. Osoby powracające do zdrowia poprawiają swoje zdrowie i dobre samopoczucie, biorąc odpowiedzialność za dążenie do spełnienia i wkładu w życie, jednocześnie przyjmując trudności, z jakimi się zmagają.
Odzyskiwanie nie jest prezentem od żadnego systemu.
Zdrowienie jest podtrzymywane przez relacje i środowiska, które zapewniają nadzieję, wzmocnienie, wybory i obowiązki.
Odzyskiwanie należy do osoby.
To prawo i obowiązek nas wszystkich”.

— zgodnie z definicją Georgia Recovery Initiative, 2013 r.


placeholder image

Osiem wymiarów dobrego samopoczucia (SAMHSA 2011)

 • Emocjonalny
 • Środowiskowy
 • Intelektualny
 • Zajęciowy
 • Fizyczny
 • Społeczny
 • Duchowy
 • Budżetowy
 


Jak wspieramy regenerację, dobre samopoczucie i niezależność


Zapobieganie, edukacja i pomoc


Wydarzenia wellness


Przydatne linki


Plan działania na rzecz odnowy zdrowia (WRAP)

Definición de recuperación de Georgia

«La recuperación es un recorrido profundamente personal, único y autodeterminado a través del cual cada individuo lucha por alcanzar su máximo potencial. Las personas en recuperación mejoran su salud y bienestar al asumir la responsabilidad de buscar una vida gratificante y activa a la vez que se aceptan las dificultades que uno ha enfrentado.
La recuperación no es un regalo de ningún sistema.
La recuperación es fomentada por las relaciones y entornos que ofrecen esperanza, empoderamiento, elecciones y responsabilidades.
La recuperación le pertenece a la persona.
Es un derecho y la responsabilidad de todos nosotros».

— según la definición de la Georgia Recovery Initiative (Iniciativa de recuperación de Georgia), 2013 r.


placeholder image

Las ocho Dimensions del bienestar (SAMHSA 2011)

 • Emocjonalny
 • Ambiente
 • Intelektualna
 • Zawodowy
 • Fisico
 • Społeczny
 • Duchowy
 • Finanse
 


Cómo apoyamos la recuperación, el bienestar y la independencia


Prevención, educación y difusión


Eventos de bienestar


Enlaces útiles


Plan działania na rzecz odnowy zdrowia (WRAP) (Plan de acción para la recuperación y el bienestar)

pl_PLPolski