[پرش به محتوا]

سلامتی ، بازیابی و استقلال

تعریف گرجستان از بازیابی

بهبودی یک سفر عمیقاً شخصی، منحصر به فرد و خود تعیین شده است که از طریق آن فرد تلاش می کند تا به پتانسیل کامل خود دست یابد. افراد در حال بهبود سلامت و تندرستی خود را با پذیرفتن مسئولیت در پیگیری یک زندگی رضایت بخش و کمک کننده و در عین حال پذیرفتن مشکلاتی که فرد با آن روبرو شده است، بهبود می بخشد.
ریکاوری هدیه هیچ سیستمی نیست.
بهبودی توسط روابط و محیط هایی که امید، توانمندسازی، انتخاب ها و مسئولیت ها را فراهم می کند، پرورش می یابد.
بهبودی متعلق به شخص است.
این یک حق است و مسئولیت همه ماست.»

- همانطور که توسط ابتکار بازیابی جورجیا، 2013 تعریف شده است


placeholder image

هشت بعد سلامتی (SAMHSA 2011)

 • عاطفی
 • محیطی
 • پر فکر
 • شغلی
 • فیزیکی
 • اجتماعی
 • معنوی
 • مالی
 


چگونه از بهبودی، سلامتی و استقلال حمایت می کنیم


پیشگیری، آموزش و اطلاع رسانی


رویدادهای سلامتی


لینک های مفید


طرح اقدام بهبود سلامتی (WRAP)

تعریف بهبودی گرجستان

«Recuperación es un recorrido profundamente personal, único y autodeterminado a través del cual cada individual lucha por alcanzar su maximo potencial. Las personas en recuperación mejoran su salud y bienestar al asumir la responsabilidad de buscar una vida gratificante y activa a la vez que se aceptan las dificultades que uno ha enfrentado.
La Recuperación no es un regalo de ningún sistema.
La Recuperación es Fomentada por las relaciones y entornos que ofrecen esperanza, empoderamiento, elecciones y responsabilidades.
La Recuperación Le Pertenece a la Persona.
Es un derecho y la responsabilidad de todos nosotros».

— ابتکار بازیابی جورجیا (Iniciativa de Recuperación de Georgia)، 2013


placeholder image

Las Ocho dimensiones del bienestar (SAMHSA 2011)

 • عاطفی
 • محیطی
 • روشنفکر
 • شغلی
 • فیسیکو
 • اجتماعی
 • روحی
 • Financiero
 


Cómo apoyamos la Recuperación، el bienestar y la independencia


پیشگیری، آموزش و انتشار


Eventos de bienestar


útiles را در بر می گیرد


طرح اقدام بهبود سلامتی، (WRAP) (Plan de acción para la recuperación y el bienestar)

fa_IRفارسی