[پرش به محتوا]

ما کی هستیم

سازمان خدمات اداری مشارکتی جورجیا (ASO) با دپارتمان ناتوانی‌های سلامت رفتاری و توسعه گرجستان (DBHDD) شریک است که ارائه خدمات و حمایت‌های یکپارچه سلامت رفتاری و ناتوانی‌های رشدی را برای بیش از 200000 ساکن گرجستان در سراسر ایالت تسهیل می‌کند. همکاری با شبکه DBHDD متشکل از بیش از 600 ارائه‌دهنده، از حمایت‌ها و خدمات شخص محور، سلامت کامل و فرهنگی حساس به کودکان، نوجوانان و بزرگسالان پشتیبانی می‌کند. این شرکت از سه شرکت شریک تشکیل شده است: خط بحران و دسترسی جورجیا (GCAL)، سلامت رفتاری Carelon، و Qlarant (بنیاد Delmarva سابق).

سازمان خدمات اداری جورجیا (ASO) (Organización de Services Administrativos de Colaboración de Georgia) está asociada con el Departamento de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo (DBHDD, por sus sus siglas en inglés) بیش از 200,000 ساکن در جورجیا در تادو الاستادو. Al trabajar con la red de más de 600 proedores del DBHDD, Georgia Collaborative ASO apoya servicios y apoyos centrados en la person, de salud integral y aculmente sensibles para niños, adolescentes y adultos. این شکل‌دهی به جامعه‌ای است: خط بحران و دسترسی جورجیا (GCAL) (línea decrisis y acceso de Georgia)، بهداشت رفتاری Carelon، و بنیاد دلماروا.

fa_IRفارسی