[Lumaktaw sa nilalaman]

Kung sino tayo

Ang Georgia Collaborative Administrative Services Organisation (ASO) ay kasosyo sa Georgia Kagawaran ng Mga Kapansanan sa Kalusugan at Pag-unlad na Kapansanan (DBHDD) na pinapabilis ang pagkakaloob ng pinagsamang suporta sa kalusugan ng pag-uugali at mga kapansanan sa pag-unlad na sumusuporta at serbisyo sa higit sa 200,000 residente ng Georgia sa buong estado. Nakikipagtulungan sa network ng DBHDD ng higit sa 600 mga tagabigay, sinusuportahan ng Pakikipagtulungan ang mga suporta at serbisyo na nakasentro sa tao, buong kalusugan, sensitibo sa kultura sa mga bata, kabataan at matatanda. Ito ay binubuo ng tatlong mga kasosyo na kumpanya: Ang Georgia Crisis and Access Line (GCAL), Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon (Beacon), at Qlarant (dating Delmarva Foundation).

Organisasyon ng Mga Serbisyong Pangangasiwa ng Kolaboratibong Georgia (ASO) (Organización de Servicios Administrativos de Colaboración de Georgia) está asociada con el Departamento de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo (DBHDD, por sus siglas en inglés) que facilita la entrega de apoyos y servicios de salud conductual y discapacidades del desarrolloes del desarrolloes del desarrolloes del desarrolloes más de 200,000 residente de Georgia en todo el estado. Al trabajar con la red de más de 600 provedores del DBHDD, Georgia Collaborative ASO apoya servicios y apoyos centrados en la persona, de salud integral y culturalmente sensibles para sa mga kabataan, kabataan at mga matatanda. Está formada por tres empresas socias: Georgia Crisis and Access Line (GCAL) (línea de crisis y acceso de Georgia), Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon (Beacon), at Delmarva Foundation.

tlTagalog