[Przejdź do treści]

Kim jesteśmy

Georgia Collaborative Administrative Services Organisation (ASO) jest partnerem Departamentu Gruzji ds. Zdrowia Behawioralnego i Zaburzeń Rozwojowych (DBHDD), który ułatwia zapewnienie zintegrowanego wsparcia i usług w zakresie zdrowia behawioralnego i niepełnosprawności rozwojowej dla ponad 200 000 mieszkańców stanu Georgia. Współpracując z siecią DBHDD złożoną z ponad 600 dostawców, Collaborative wspiera skoncentrowane na osobie, zdrowotne, wrażliwe kulturowo wsparcie i usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z trzech firm partnerskich: The Georgia Crisis and Access Line (GCAL), Beacon Health Options (Beacon) i Qlarant (dawniej Delmarva Foundation).

Georgia Collaborative Administrative Services Organization (ASO) (Organización de Servicios Administrativos de Colaboración de Georgia) está asociada con el Departamento de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo (DBHDD, por sus siglas en inglés) que Grande la entrega de apoyos y servicios de salud conductual y discapacidades a discapacidades más de 200,000 rezydentes de Georgia en todo el estado. Al trabajar con la red de más de 600 proveedores del DBHDD, Georgia Collaborative ASO apoya servicios y apoyos centrados en la persona, de salud integral y culturemente sensibles para niños, adolescentes y adultos. Está formada por tres empresas socias: Georgia Crisis and Access Line (GCAL) (línea de crisis y acceso de Georgia), Beacon Health Options (Beacon), y Delmarva Foundation.

pl_PLPolski