[Przejdź do treści]

Kim jesteśmy

Georgia Collaborative Administrative Services Organization (ASO) jest partnerem Georgia Department of Behavioral Health and Development Disabilities (DBHDD), który ułatwia świadczenie zintegrowanych usług i usług w zakresie zdrowia behawioralnego i zaburzeń rozwojowych dla ponad 200 000 mieszkańców Georgii w całym stanie. Współpracując z siecią DBHDD obejmującą ponad 600 dostawców, Collaborative wspiera zorientowane na osobę, dbające o zdrowie, wrażliwe kulturowo wsparcie i usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z trzech firm partnerskich: The Georgia Crisis and Access Line (GCAL), Carelon Behavioral Health i Qlarant (dawniej Delmarva Foundation).

Georgia Collaborative Administrative Services Organization (ASO) (Organización de Servicios Administrativos de Colaboración de Georgia) está asociada con el Departamento de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo (DBHDD, por sus siglas en inglés) que facilita la entrega de apoyos y servicios de salud Conductual y discapacidades del desarrollo a más de 200.000 residentes de Georgia en todo el estado. Al trabajar con la red de más de 600 Proedores del DBHDD, Georgia ASO ASO Apoya Servicios y Apoyos Centrados en la persona, de salud integral y culturemente sensibles para niños, adolescentes y adultos. Está formada por tres empresas socias: Georgia Crisis and Access Line (GCAL) (linia kryzysowa y acceso de Georgia), Carelon Behavioural Health, Delmarva Foundation.

pl_PLPolski