[Przejdź do treści]

Georgia Collaborative ASO

Witamy na stronie internetowej Georgia Collaborative Administrative Services Organisation (ASO). Współpracując z siecią ponad 600 usługodawców z Departamentu Zdrowia Behawioralnego i Niepełnosprawności Rozwojowych (DBHDD) Georgia Collaborative ASO ułatwia dostarczanie wsparcia i usług zdrowotnych, ukierunkowanych na osobę i wrażliwych kulturowo na osoby i ich rodziny w całym kraju. stan.

Georgia Collaborative ASO

Bienvenido al sitio web de Georgia Collaborative Administrative Services Organisation (ASO) (Organización de Servicios Administrativos de Colaboración de Georgia). Al trabajar con la red de más de 600 proveedores del Departamento de Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo (DBHDD, por sus siglas en inglés) de Georgia, Georgia Collaborative ASO Facitita la entrega de apoyos y servicios de salud Integral, centrados en la persona y culturemente sensibles a individualuos y familias en todo el estado.

 


Georgia Collaborative ASO składa się z trzech firm, które we współpracy z DBHDD i jego dostawcami zapewniają zintegrowane wsparcie i usługi w zakresie zdrowia behawioralnego i niepełnosprawności rozwojowej dla 200.000 odbiorców Medicaid i finansowanych przez państwo:
Georgia Collaborative ASO está comprendida por tres empresas que en sociedad con el DBHDD y sus proveedores brindan apoyos y servicios integrados de salud mental y discapacidades del desarrollo para las 200,000 personas de Georgia que reciben servicios de Medicaid y de financiación estatal:


Puede comunicarse con el Servicio al cliente de Georgia Collaborative ASO,
De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 al:
855-606-2725

Para acceder a servicios de kryzys llame a la Línea de Crisis y acceso de Georgia,
24 horas al día, 7 días a la semana al:
800-715-4225

Możesz skontaktować się z działem obsługi klienta ASO Georgia Collaborative,
Od poniedziałku do piątku, 8:00 - 17:00 ET pod adresem:
855-606-2725

Aby uzyskać natychmiastowy dostęp do usług kryzysowych, zadzwoń pod numer Georgia Crisis & Access Line,
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod adresem:
800-715-4225

pl_PLPolski