[Przejdź do treści]

Nasza misja i wartości

Misja Georgia Collaborative ASO

Pomagamy ludziom żyć pełnią życia. Georgia Collaborative umożliwia naszą misję poprzez efektywne partnerstwo z DBHDD, osobami fizycznymi i dostawcami.   


Wizja ASO w Gruzji

Poprawa zdrowia i samopoczucia Osób. Georgia Collaborative urzeczywistnia tę wizję poprzez:

 • Wspieranie powrotu do zdrowia, odporności i niezależności
 • Zwiększenie dostępu do usług społecznych, zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług promujących powrót do zdrowia i niezależność
 • Zapewnienie holistycznego, całościowego zdrowia i podejścia skoncentrowanego na osobie
 • Wykorzystanie technologii poprzez zintegrowaną, konfigurowalną platformę umożliwiającą komunikację podstawowych funkcji
 • Koordynowanie wcześniej odmiennych systemów, aby działały wydajnie
 • Poprawa wyników klinicznych i wydajności dostawcy

Misión de Georgia Współpraca ASO

Ayudamos a las personas a vivir la vida al maximo. Georgia Collaborative hace posible nuestra misión a través de asociaciones eficaces con DBHDD, individuos y proofedores.


Vision de Georgia Współpraca ASO

Mejorar la salud y el bienestar de las personas. Georgia Collaborative hace realidad esta visión al:

 • Apoyar la recuperación, resiliencia e independencia
 • Mejorar el acceso a los servicios de la comunidad y asegurar la entrega de servicios de calidad para promover la recuperación y la independencia
 • Proporcionar un enfoque holístico, de salud integral y centrado en la persona
 • Aprovechar la tecnología a través de una plataforma integrada y personalizable que allowe funciones centrales para la comunicación
 • Coordinar sistemas previamente dispares para que trabajen de forma eficiente
 • Mejorar los resultados clínicos y el desempeño de los proofedores

pl_PLPolski