[Chuyển đến nội dung]

Sứ mệnh & Giá trị của chúng tôi

Sứ mệnh của ASO hợp tác Georgia

Chúng tôi giúp mọi người sống hết mình với tiềm năng. Georgia Collaborative giúp sứ mệnh của chúng tôi trở nên khả thi thông qua quan hệ đối tác hiệu quả với DBHDD, Các cá nhân và nhà cung cấp.   


Tầm nhìn của ASO hợp tác Georgia

Cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của các cá nhân. Georgia Collaborative biến tầm nhìn này thành hiện thực bằng cách:

 • Hỗ trợ phục hồi, khả năng phục hồi và độc lập
 • Tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ cộng đồng, đảm bảo cung cấp các dịch vụ chất lượng để thúc đẩy quá trình phục hồi và độc lập
 • Cung cấp phương pháp tiếp cận toàn diện, toàn diện và lấy con người làm trung tâm
 • Tận dụng công nghệ thông qua một nền tảng tích hợp, có thể tùy chỉnh cho phép các chức năng cốt lõi giao tiếp
 • Phối hợp các hệ thống khác nhau trước đây để hoạt động hiệu quả
 • Cải thiện kết quả lâm sàng và hiệu suất của nhà cung cấp

Misión de Georgia Hợp tác ASO

Ayudamos a las personas a vivir la vida al máximo. Georgia Collaborative hace posible nuestra misión a través de asociaciones eficaces con DBHDD, cá nhân.


Visión de Georgia ASO cộng tác

Mejorar la salud y el bienestar de las personas. Georgia Collaborative hace realidad esta visión al:

 • Apoyar la recuperación, resiliencia e độc lập
 • Mejorar el acceso a los servicios de la comunidad y asegurar la entrega de servicios de calidad para promover la recuperación y la độc lập
 • Proporcionar un enfoque holístico, tích phân de salud y centrado en la persona
 • Aprovechar la tecnología a través de una plataforma integrationda y cá nhân hóa que permite funciones centrales para la comunicación
 • Coordinar sistemas previamente so sánh para que trabajen de forma eficiencye
 • Mejorar los resultados clínicos y el desempeño de los Proveedores

viTiếng Việt