[Chuyển đến nội dung]

IDDConnects

Đăng nhập hoặc đăng ký với IDDConnects, một hệ thống Quản lý hồ sơ IDD sáng tạo, dựa trên web cho phép bạn gửi và theo dõi các ứng dụng, xem và giám sát việc sử dụng dịch vụ của một Cá nhân, xem, tìm kiếm và tải xuống tài liệu. IDDConnects dễ sử dụng, bảo mật và hoạt động 24/7.

Hướng dẫn sử dụng

Tài nguyên bổ sung

Thông báo

Các khóa đào tạo sắp tới - Thư viện đào tạo

  • Liên kết: Liên kết đăng ký Touch-Base của nhà cung cấp IDD (Được tổ chức hai tuần một lần)

Các khóa đào tạo được tổ chức gần đây

 Cuộc gọi cơ sở cảm ứng của nhà cung cấp hai tuần một lần

viTiếng Việt