[Chuyển đến nội dung]

Georgia hợp tác ASO

Chào mừng bạn đến với trang web của Tổ chức Dịch vụ Hành chính Hợp tác Georgia (ASO). Hợp tác với mạng lưới hơn 600 nhà cung cấp dịch vụ của Bộ Y tế Hành vi và Khuyết tật Phát triển (DBHDD), Georgia Collaborative ASO tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ toàn diện, lấy con người làm trung tâm và nhạy cảm về văn hóa cho các cá nhân và gia đình của họ trong suốt tiểu bang.

Georgia hợp tác ASO

Bienvenido al sitio web de Georgia Tổ chức Dịch vụ Hành chính Cộng tác (ASO) (Tổ chức quản lý Servicios de Colaboración de Georgia). Al trabajar con la red de más de 600 Proveedores del Departamento de Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo (DBHDD, por sus siglas en inglés) de Georgia, Georgia Hợp tác ASO thuận lợiita la entrega de apoyos y servicios de salud Tích phân, centrados en la persona y culturemente sensibles a Individualuos y familyias en todo el estado.

 


Georgia Collaborative ASO bao gồm ba công ty hợp tác với DBHDD và các nhà cung cấp của nó cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ tích hợp về sức khỏe hành vi và khuyết tật phát triển cho 200.000 Medicaid của Georgia và những người nhận được tài trợ của tiểu bang:
Georgia Collaborative ASO está comprendida bởi tres empresas que en socialedad con el DBHDD y sus Proveedores brindan apoyos y servicios integrationdos de salud brain y discapacidades del desarrollo para las 200.000 personas de Georgia que Recogben servicios de Medicaid y de financiación estatal:


Puede comunicarse con el Servicio al cliente de Georgia Hợp tác ASO,
De lunes a viernes de 8:00 sáng một 5:00 chiều al:
855-606-2725

Para acceder a servicios de khủng hoảng llame a la Línea de khủng hoảng y acceso de Georgia,
24 horas al día, 7 días a la semana al:
800-715-4225

Bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng ASO cộng tác của Georgia,
Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều theo giờ ET lúc:
855-606-2725

Để được tiếp cận ngay với các dịch vụ về khủng hoảng, hãy gọi Đường dây Tiếp cận & Khủng hoảng Georgia,
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần tại:
800-715-4225

viTiếng Việt