[Chuyển đến nội dung]

Qlarant

Qlarant được công nhận trên toàn quốc về việc hỗ trợ các hệ thống quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ cho các cá nhân bị khuyết tật về trí tuệ và chậm phát triển. Chuyên môn đặc biệt của chúng tôi là cải tiến và đảm bảo chất lượng cho các chương trình của nhà nước - thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất của nhà cung cấp và các giải pháp thu thập dữ liệu lấy con người làm trung tâm để thúc đẩy dịch vụ và kết quả tốt hơn.

Nhóm được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sử dụng các công cụ và phương pháp luận dành riêng cho từng tiểu bang để thu thập thông tin từ các cá nhân và thông tin về hiệu suất của nhà cung cấp hỗ trợ nhu cầu báo cáo. Chúng tôi đến nơi chúng tôi cần để đánh giá tốt nhất, gặp mặt trực tiếp với các cá nhân trong môi trường ưa thích của họ và tại chỗ với các nhà cung cấp.

Nhân viên của chúng tôi luôn tận tâm và đam mê cải thiện các chương trình của bạn - và cải thiện cuộc sống của những người khác. Nhóm của chúng tôi tích cực hỗ trợ các quyền của cá nhân, sự lựa chọn, hòa nhập đầy đủ, sức khỏe và an toàn, sự tôn trọng và phẩm giá cũng như sự hài lòng với các dịch vụ.

Truy cập trang web Qlarant tại www.qlarant.com.

 

 

 

 

 

viTiếng Việt