[Lumaktaw sa nilalaman]

Kaayusan, Pagbawi at Kasarinlan

Ang Kahulugan ng Pagbawi ng Georgia

“Ang pagbawi ay isang malalim na personal, kakaiba, at mapagpasyang paglalakbay kung saan ang isang indibidwal ay nagsusumikap na maabot ang kanyang buong potensyal. Ang mga taong nasa paggaling ay nagpapabuti sa kanilang kalusugan at kagalingan sa pamamagitan ng pagkuha ng responsibilidad sa pagtataguyod ng isang kasiya-siyang buhay at nag-aambag habang tinatanggap ang mga paghihirap na kinakaharap ng isa.
Ang pagbawi ay hindi regalo mula sa anumang sistema.
Ang pagbawi ay pinangangalagaan ng mga relasyon at kapaligiran na nagbibigay ng pag-asa, pagbibigay-kapangyarihan, mga pagpipilian at mga responsibilidad.
Ang pagbawi ay pag-aari ng tao.
Ito ay isang karapatan, at ito ay responsibilidad nating lahat.”

— gaya ng tinukoy ng Georgia Recovery Initiative, 2013


placeholder image

Ang Walong Dimensyon ng Kaayusan (SAMHSA 2011)

 • Emosyonal
 • Pangkapaligiran
 • Intelektwal
 • Occupational
 • Pisikal
 • Sosyal
 • Espirituwal
 • Pinansyal
 


Paano Namin Sinusuportahan ang Pagbawi, Kaayusan at Kasarinlan


Pag-iwas, Edukasyon at Outreach


Mga Kaganapang Pangkalusugan


Mga Nakatutulong na Link


Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Definición de recuperación de Georgia

«La recuperación es un recorrido profundamente personal, único y autodeterminado a través del cual cada individualo lucha por alcanzar su máximo potencial. Las personas en recuperación mejoran su salud y bienestar al asumir la responsabilidad de buscar un vida gratificante y activa a la vez que se aceptan las dificultades que uno ha enfrentado.
La recuperación no es un regalo de ningún sistema.
La recuperación es fomentada por las relaciones y entornos que ofrecen esperanza, empoderamiento, elecciones y responsabilidades.
La recuperación le pertenece a la persona.
Es un derecho y la responsabilidad de todos nosotros».

— según la definición de la Georgia Recovery Initiative (Iniciativa de recuperación de Georgia), 2013


placeholder image

Las ocho dimensiones del bienestar (SAMHSA 2011)

 • Emosyonal
 • Ambiental
 • Intelektwal
 • Ocupacional
 • Físico
 • Sosyal
 • Espiritual
 • Financiero
 


Cómo apoyamos la recuperación, el bienestar y la independencia


Prevención, educación y difusión


Eventos de bienestar


Pinagsasama ang mga útiles


Wellness Recovery Action Plan, (WRAP) (Plan de acción para la recuperación y el bienestar)

tlTagalog