[Անցնել բովանդակությանը]

Առողջություն, վերականգնում և անկախություն

Վերականգնման վրացական սահմանումը

«Վերականգնումը խորապես անհատական, եզակի և ինքնորոշված ճանապարհորդություն է, որի միջոցով անհատը ձգտում է հասնել իր ողջ ներուժին: Վերականգնվող մարդիկ բարելավում են իրենց առողջությունն ու առողջությունը՝ պատասխանատվություն ստանձնելով լիարժեք և նպաստավոր կյանք վարելու համար՝ միաժամանակ ընդունելով այն դժվարությունները, որոնց բախվել է մարդը:
Վերականգնումը ոչ մի համակարգի նվեր չէ:
Վերականգնումը սնվում է հարաբերություններով և միջավայրերով, որոնք ապահովում են հույս, հզորացում, ընտրություններ և պարտականություններ:
Վերականգնումը պատկանում է անձին:
Դա իրավունք է, և դա բոլորիս պարտականությունն է»։

— ինչպես սահմանված է Վրաստանի վերականգնման նախաձեռնությամբ, 2013 թ


placeholder image

Առողջության ութ չափերը (SAMHSA 2011)

 • Զգացմունքային
 • Բնապահպանական
 • Ինտելեկտուալ
 • Մասնագիտական
 • Ֆիզիկական
 • Սոցիալական
 • Հոգևոր
 • Ֆինանսական
 


Ինչպես ենք մենք աջակցում վերականգնմանը, առողջությանը և անկախությանը


Կանխարգելում, կրթություն և տարածում


Առողջության միջոցառումներ


Օգտակար հղումներ


Առողջության վերականգնման գործողությունների ծրագիր (WRAP)

Վրաստանի վերականգնման սահմանում

«La recuperación e un recorrido profundamente personal, único y autodeterminado a través del cual cada individualuo lucha por alcanzar su máximo պոտենցիալ. Las personas en recuperación mejoran su salud y bienestar al asumir la responsabilidad de buscar una vida gratificante y activa a la vez que se aceptan las dificultades que uno ha enfrentado.
La recuperación no es un regalo de ningún sistema.
La recuperación es fomentada por las relaciones y entornos que ofrecen esperanza, empoderamiento, elecciones y responsabilidades.
La recuperación le pertenece a la persona.
Es un derecho y la responsabilidad de todos nosotros».

— según la definición de la Georgia Recovery Initiative (Iniciativa de recuperación de Georgia), 2013 թ.


placeholder image

Las ocho dimensiones del bienestar (SAMHSA 2011)

 • Զգացմունքային
 • ամբիենտալ
 • Ինտելեկտուալ
 • Օկուպացիոնալ
 • Ֆիզիկա
 • Սոցիալական
 • Հոգևոր
 • Ֆինանսիերո
 


Cómo apoyamos la recuperación, el bienestar y la independencia


Prevención, educación y Difusión


Eventos de bienestar


Ընդգրկում է útiles


Առողջության վերականգնման գործողությունների ծրագիր, (WRAP) (Plan de acción para la recuperación y el bienestar)

hyՀայերեն