[Անցնել բովանդակությանը]

Պայմաններ եւ դրույթներ

Beacon Health Options, Inc. («Beacon Health Options կայք»), ներառյալ բոլոր տեղեկությունները, ծրագրակազմը, ապրանքները և ծառայությունները, որոնք հասանելի են կայքից կամ առաջարկվում են որպես Beacon Health Options կայքի մաս կամ դրա հետ միասին, ձեզ ՝ օգտագործողին, պայմանավորված է այստեղ ընդունված բոլոր պայմանների, պայմանների, քաղաքականության և ծանուցումների ընդունմամբ: Ձեր կողմից Beacon Health Options կայքի շարունակական օգտագործումը նշանակում է ձեր համաձայնությունը այս բոլոր Պայմաններին և պայմաններին, ինչպես նաև Beacon Health Options- ի Պայմաններին և պայմաններին ցանկացած փոփոխություն: Beacon Health Options- ը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել այս Պայմաններն ու պայմանները `թարմացնելով այս գրառումը` նոր պայմաններն ուժի մեջ մտնելով տեղադրման օրվանից: Դուք պետք է վերանայեք այս Պայմանները և Պայմանները ամեն անգամ, երբ օգտագործում եք Beacon Health Options կայքը, քանի որ դրանք պարտադիր են ձեզ համար: ԵԹԵ ՉԵՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՅՍՏԵ ՁԵՌՆԱՐԿՎԱ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ, ԽՆԴՐՈՄ ԵՆՔ Չօգտագործել այս վեբ կայքը:

Առանց վարքի առողջության վերաբերյալ խորհուրդներ Beacon Health Options կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը և բովանդակությունը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով կանխարգելման և կրթական նյութերով և կլինիկական ուղեցույցներով, ընդհանուր բնույթ ունեն և տրամադրվում են միայն տեղեկատվական նպատակների համար: Beacon Health Options կայքում տեղադրված բովանդակությունը չպետք է դիտվի որպես բժշկական, հոգեբուժական, հոգեբանական կամ վարքագծային առողջության պահպանման խորհուրդ: Միշտ դիմեք ձեր բժշկի կամ այլ որակավորված բուժաշխատողի խորհրդին ՝ բժշկական կամ վարքային առողջական վիճակի հետ կապված ցանկացած հարցի դեպքում: Beacon Health Options կայքում տեղադրված ոչ մի բան նախատեսված չէ բժշկական ախտորոշման կամ բուժման համար կամ որպես որակյալ առողջապահական մասնագետի հետ խորհրդակցման փոխարինման համար: Երբեք մի արհամարհեք բժշկական կամ վարքագծային առողջության պահպանման խորհուրդները կամ հետաձգեք դրանք փնտրել այն բանի համար, ինչ կարդացել եք Beacon Health Options կայքում:

Beacon Health Options- ը չի առաջարկում կամ հաստատում որևէ հատուկ թեստեր, ապրանքներ կամ ընթացակարգեր, որոնք կարող են նշված լինել Beacon Health Options- ի կայքում: Վեբ կայքում արտահայտված ցանկացած կարծիք առանձին հեղինակների կարծիքներն են, այլ ոչ թե Beacon Health Options- ի:

Մինչ Beacon Health Options- ը հաճախ թարմացնում է իր բովանդակությունը, բժշկական տեղեկատվությունը արագ փոխվում է: Հետևաբար, որոշ տեղեկություններ կարող են հնացած լինել:

Անձնական և ոչ առևտրային օգտագործում Beacon Health Options կայքը ձեր անձնական և ոչ առևտրային օգտագործման համար է: Որպես Beacon Health Options կայքի ձեր շարունակական օգտագործման պայման, դուք երաշխավորում եք Beacon Health Options- ին, որ դուք չեք օգտագործի Beacon Health Options կայքը որևէ նպատակի համար, որն անօրինական է կամ արգելված է սույն Պայմաններով:

Երաշխիքներ չկան ՕԳՏԱԳՈՐԵՔ ՓԱONՌԻ ԱՌՈՈԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈԹՅՈՆՆԵՐԸ ԿԱՅՔՈՄ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԻՍԿՈՄ: ԱՌՈACՈԹՅԱՆ ԱՌՈՈԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈԹՅՈՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ», ԱՌԱՆ KԱՆԿԱԱՅԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ԱՅԼ ԱՍՊԵՍ ԹԵ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՎԱ,, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված, ՄԱՍՆԱԿՈ PԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՈԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ BEACON- ի ԱՌՈՈԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈԹՅՈՆՆԵՐԸ ԵՐԱՇԽԻՔ ՉԵՆ, ՈAT ԲՈՎԱՆԴԱԿՈԹՅՈՆԸ ԲՈՎՈՐՈԹՅՈՆՆԵՐՈՎ ՊԱՀՄԱՆԱՈՈՄ Է ՎԵԲ ԿԱՅՔԻ ԳՈՎԱՎՈՐՈԹՅՈՆՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՈՉՈUԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈԹՅՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ոչ Beacon Health Options- ը, ոչ էլ նրա աշխատակիցները, գործակալները, երրորդ կողմի տեղեկատվություն տրամադրողները, առևտրականները, լիցենզավորողները կամ նմանատիպ այլ տեղեկություններ չեն երաշխավորում, որ Beacon Health Options կայքը կամ դրա աշխատանքը կլինեն ճշգրիտ, հուսալի, անխափան կամ առանց սխալների: Մինչ Beacon Health Options- ը միջոցներ է ձեռնարկել ՝ պաշտպանելու մեզ հետ կիսվող անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունն ու անվտանգությունը, Beacon Health Options- ը չի երաշխավորում, որ Beacon Health Options կայքը անձեռնմխելի է երրորդ անձանց կողմից մեր անվտանգություն ներթափանցել ցանկացող բոլոր տեսակի հարձակումներից: գաղտնիության միջոցառումներ: Դուք պատասխանատու եք տվյալների մուտքագրման և ելքի ճշգրտության, տվյալների կրկնօրինակի և ձեր սեփական համակարգչային համակարգերի չարամիտ կամ վնասող համակարգչային ծրագրերից պաշտպանության բավարար ընթացակարգերի իրականացման համար: Եթե Beacon Health Options կայքի օգտագործումը հանգեցնում է գույքի, նյութի, սարքավորումների կամ տվյալների սպասարկման կամ փոխարինման, Beacon Health Options- ը պատասխանատվություն չի կրում այդ ծախսերի համար:

Դուք ընդունում եք, որ Beacon Health Options կայքի հետ կապված տեղեկատվությունը կփոխանցվի տեղական փոխանակման, փոխանակման և ինտերնետի հիմնական օպերատորների գծերի միջոցով, ինչպես նաև երթուղիչների, անջատիչների և այլ սարքերի միջոցով, որոնք պատկանում, սպասարկվում և սպասարկվում են երրորդ կողմի տեղական բորսայի և միջքաղաքային փոխադրումների միջոցով: կրիչներ, կոմունալ ծառայություններ, ինտերնետ ծառայություններ մատուցողներ և այլք, որոնք բոլորը դուրս են Beacon Health Options- ի վերահսկողությունից և իրավասությունից: Ըստ այդմ, Beacon Health Options- ը չի կրում որևէ պատասխանատվություն Beacon Health Options կայքի օգտագործման հետ կապված փոխանցված որևէ տվյալների կամ այլ տեղեկատվության հետաձգման, ձախողման, ընդհատման, գաղտնալսման կամ կոռուպցիայի համար:

Ոչ մի գործակալ կամ ներկայացուցիչ լիազորություն չունի Beacon Health Options- ի անունից ստեղծել երաշխիք Beacon Health Options կայքի վերաբերյալ: Beacon Health Options- ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոխելու կամ դադարեցնելու վեբ կայքի ցանկացած ասպեկտ կամ առանձնահատկություն:

Պարտքի բացառումը ՈՉ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅԱՆ, պիտի BEACON ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ OPTIONS կամ մեկ ուրիշը ներգրավված է ստեղծել, ԱՐՏԱԴՐՈՂ, պահելու եւ բաժաներ BEACON ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ OPTIONS ԿԱՅՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԷ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ ինչ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ , ԱՌՈՈԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ, ԿՈՐՈՎԱ PRO ՇԱՀՈՅԹՆԵՐ ԵՎ ՎԵՐԱԲԵՐՅՈԹՅՈՆՆԵՐ ԿԱՍՎԱ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱUS ԲԻINՆԵՍԻ ԽԱRԱՐԿՈԹՅՈՆԻ)) FՐԱԳԻՐ, PROԱՌԱՅՈԹՅՈ ORՆՆԵՐ ԵՎ SԱՌԱՅՈԹՅՈՆՆԵՐ, որոնք ձեռք են բերվել BEACON HEALTH OPTIONS կայքի միջոցով, մինչդեռ նման վնասները հիմնված են պայմանագրի, տորթի, խիստ պատասխանատվության կամ այլ բանի վրա, նույնիսկ եթե դա հնարավոր է:

Քանի որ որոշ պետություններ թույլ չեն տալիս հետևանքների կամ պատահական վնասների համար պատասխանատվության բացառումը կամ սահմանափակումը, վերը նշված սահմանափակումը կարող է չվերաբերվել ձեզ:

Փոխհատուցում Դուք համաձայնում եք պաշտպանել, փոխհատուցել և պահել Beacon Health Options- ին, նրա սպաներին, տնօրեններին, աշխատակիցներին և գործակալներին, լիցենզավորողներին և մատակարարներին `անվնաս ցանկացած պահանջից, գործողությունից կամ պահանջից, պարտավորությունից և հաշվարկներից, ներառյալ` առանց սահմանափակման, օրինական և հաշվապահական վճարներ, Beacon Health Options կայքի, կամ Beacon Health Options կայքի միջոցով առաջարկվող որևէ բովանդակության, արտադրանքի կամ ծառայության հետևանքով կամ ենթադրվում է, որ այն բխում է, կամ խախտում է սույն Պայմանները և պայմանները: Beacon Health Options- ը ձեզ անհապաղ կտեղեկացնի ցանկացած նման հայցի, հայցի կամ վարույթի մասին և ողջամիտ կերպով կհամագործակցի ձեզ հետ ձեր հաշվին ՝ ի պաշտպանություն ցանկացած նման հայցի, հայցի կամ ընթացակարգի:

Առաջարկվող հղում The Beacon Health Options կայքը կարող է պարունակել հիպերհղումներ դեպի կայքեր, որոնք առաջարկվում են այլ կողմերից, բացի Beacon Health Options- ից: Նման հիպերհղումները տրամադրվում են միայն ձեր տեղեկանքի և հարմարության համար: Beacon Health Options- ը չի վերահսկում նման այլ վեբ կայքերը և պատասխանատվություն չի կրում դրանց բովանդակության համար, ինչպես նաև Beacon Health Options- ի կողմից նման վեբ կայքերի հիպերհղումների ներառումը չի ենթադրում նման վեբ կայքերում նյութի որևէ հաստատում կամ դրանց օպերատորների հետ կապ: Այս Պայմաններն ու պայմանները վերաբերում են միայն Beacon Health Options կայքին և դուք պետք է վերանայեք ցանկացած կայքի պայմաններն ու պայմանները, որոնց հասանելի եք այս կայքի հիպերհղման միջոցով:

Եթե այլ բան արգելված չէ սույն Համաձայնագրի պայմաններով, սույնով դուք իրավունք ունեք ստեղծելու հիպերհղումներ Beacon Health Options կայքի բովանդակությանը, պայմանով, որ հիպերհղումը ճշգրիտ նկարագրում է բովանդակությունը, ինչպես այն հայտնվում է կայքում: Beacon Health Options- ն իրեն իրավունք է վերապահում ընդհանրապես չեղյալ համարել այս լիցենզիան կամ հատուկ հղումներ օգտագործելու ձեր իրավունքը ցանկացած պահի և կարող է իր հայեցողությամբ կոտրել ցանկացած հիպերհղում: Ոչ մի դեպքում չպետք է «շրջանակեք» Beacon Health Options կայքէջը կամ դրա որևէ բովանդակություն կամ պատճենեք այս կայքի հատվածները սերվերի վրա, բացառությամբ ինտերնետ ծառայություններ մատուցողի էջերի պատահական պահեստավորման մասի: Beacon Health Options կայքի յուրաքանչյուր էջ պետք է ամբողջությամբ ցուցադրվի (ներառյալ բոլոր ապրանքային նշանները, ապրանքանիշերը, գովազդային և գովազդային նյութերը), առանց որևէ ուղեկցող շրջանակի, եզրագծի, լուսանցքի, դիզայնի, բրենդավորման, ապրանքային նշանի, գովազդային կամ գովազդային նյութերի, որոնք սկզբնապես ցուցադրված չէին էջը կայքի ներսում:

Հեղինակային իրավունք Բացառությամբ Միացյալ Նահանգների հեղինակային իրավունքի մասին հանրային տիրույթի նյութերի, Beacon Health Options կայքում տեղ գտած բոլոր նյութերը (ներառյալ բոլոր ծրագրերը, HTML ծածկագիրը, Java հավելվածները, Active X- ի վերահսկիչները և այլ ծածկագրեր) պաշտպանված են Միացյալ Նահանգների և հեղինակային իրավունքի արտասահմանյան օրենքներով: Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այլ բան հստակորեն նախատեսված է սույն Պայմաններում, դուք չեք կարող պատճենել, տարածել, փոխանցել, ցուցադրել, կատարել, վերարտադրել, հրապարակել, լիցենզավորել, փոփոխել, վերաշարադրել, ստեղծել ածանցյալ աշխատանքներ, փոխանցել կամ վաճառել Beacon Health- ում պարունակվող ցանկացած նյութ: Ընտրանքների կայք ՝ առանց հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ նախնական համաձայնության: Beacon Health Options կայքում տեղ գտած նյութերից ոչ մեկը չի կարող հակամշակվել, ապամոնտաժվել, ապամոնտաժվել, արտագրվել, պահվել որոնման համակարգում, թարգմանվել որևէ լեզվով կամ համակարգչային լեզվով, վերահաղորդվել որևէ ձևով կամ ցանկացած եղանակով (էլեկտրոնային, մեխանիկական, ֆոտոռեպրոդուկցիա, ձայնագրում կամ այլ կերպ), վերավաճառված կամ վերաբաշխված առանց Beacon Health Options- ի նախնական գրավոր համաձայնության: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք Beacon Health Options կայքում ցուցադրվող նյութերի մեկական պատճեններ կատարել միայն ձեր անձնական և ոչ առևտրային օգտագործման համար, եթե որևէ պատճենը ներառի հեղինակային իրավունքը և այլ ծանուցումներ, որոնք ցուցադրված են Beacon Health Options կայքում: Դուք չեք կարող նման պատճեններ բաժանել ուրիշներին, անկախ նրանից, թե վճարովի կամ այլ նկատառումներով, առանց Beacon Health Options- ի կամ պատճենված նյութի հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության: Beacon Health Options կայքում տարածման կամ այլ նպատակների համար նյութեր վերարտադրելու պահանջները պետք է ուղարկվեն Իրավաբանական խորհրդատուի ուշադրությանը ՝ info@beaconhealthoptions.com. Այս դրույթի խախտումը կարող է հանգեցնել խիստ քաղաքացիական և քրեական պատժամիջոցների:

Beacon Health Options վեբ կայքի ամբողջ բովանդակությունը հեղինակային իրավունք է © 2000-2001 Value Options®, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Ապրանքային նշաններ Beacon Health Options- ը և Beacon Health Options.com- ը ապրանքային նշաններ են կամ Beacon Health Options- ի գրանցված ապրանքային նշաններ և պաշտպանված են ապրանքային նշանների պետական և դաշնային օրենքներով: Այլ ապրանքային նշաններ հայտնվում են Beacon Health Options կայքում `համապատասխան սեփականատերերի թույլտվությամբ: Beacon Health Options կայքում հայտնվող ապրանքային նշանների ձեր չարտոնված օգտագործումը կարող է նշանակել ապրանքային նշանի խախտում, որը կարող է ձեզ ենթարկել էական քաղաքացիական տույժերի:

Արտոնությունների դադարեցում Beacon Health Options- ն իրեն իրավունք է վերապահում դադարեցնել Beacon Health Options կայքի ամբողջ կամ որևէ մասից օգտվելու ձեր արտոնությունը, եթե խախտեք այս Պայմաններն ու պայմանները: Եթե Beacon Health Options- ը ծանուցում ստանա կամ այլ կերպ բացահայտի, որ դուք տեղադրել եք նյութ, որը խախտում է մեկ այլ կողմի հեղինակային կամ ապրանքային նշանների իրավունքները կամ խախտում է մեկ այլ կողմի գաղտնիության կամ հրապարակայնության իրավունքները, Beacon Health Options- ը կարող է դադարեցնել ձեր մուտքը Beacon Health Options կայք, ներառյալ ձեր բոլոր արտոնություններ կամ հաշիվներ, որոնք դուք կարող եք ստեղծել Beacon Health Options կայքի հետ կապված:

Իրավասություն Beacon Health Options կայքը վերահսկվում և շահագործվում է Beacon Health Options- ի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վիրջինիա Համագործակցության գլխավոր գրասենյակից: Beacon Health Options- ը չի ներկայացնում, որ Beacon Health Options կայքում տեղ գտած նյութերը տեղին են կամ մատչելի են այլ վայրերում օգտագործելու համար: Նրանք, ովքեր որոշում են այլ վայրերից մուտք գործել Beacon Health Options կայք, դա անում են իրենց նախաձեռնությամբ և պատասխանատու են տեղական օրենքներին համապատասխանության համար, եթե և որքանով կիրառելի են տեղական օրենքները: The Beacon Health Options կայքը նախատեսված չէ Beacon Health Options- ին ենթարկելու որևէ նահանգի, երկրի կամ տարածքի օրենքներին կամ իրավասությանը, բացառությամբ Վիրջինիայի Համագործակցության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների:

Գոյատևում Այս պայմանների `« Երաշխիքներ »,« Պարտքի բացառումը »,« Փոխհատուցում »,« Իրավասություն »և« Ընդհանուր դրույթներ »վերնագրով սույն Պայմանների դրույթները կպահպանվեն այս պայմանագրի դադարեցումից:

Ընդհանուր դրույթներ Բացառությամբ, ինչպես նախատեսված է վեբ կայքի հատուկ «Իրավաբանական ծանուցման» մեջ, այս Պայմաններն ու պայմանները, ինչպես նաև Beacon Health Options- ի գաղտնիության հայտարարությունը, կազմում են ձեր և Beacon Health Options- ի միջև եղած ամբողջ համաձայնությունն ու ըմբռնումը Beacon Health Options- ի օգտագործման վերաբերյալ: կայքը ՝ փոխարինելով բոլոր նախորդ կամ միաժամանակ հաղորդակցություններին և (կամ) առաջարկներին: Այս Պայմաններն ու պայմանները նույնպես բաժանելի են, և եթե որևէ դրույթ ճանաչվի անվավեր կամ չկիրառելի, ապա այդպիսի անվավերությունը կամ չկիրառելիությունը որևէ կերպ չեն ազդի մնացած դրույթների վավերականության կամ կիրառելիության վրա: Սույն Պայմանների և Պայմանների տպագիր տարբերակը թույլատրելի է դատական կամ վարչական վարույթներում ՝ հիմնված Beacon Health Options կայքի օգտագործման կամ օգտագործման վրա, նույն չափով և նույն պայմաններով, ինչ այլ գործարար փաստաթղթերն ու գրառումները, որոնք ի սկզբանե ստեղծվել և պահպանվել են տպագիր ձևը:

Անուցումներ Beacon Health Options- ը կարող է ձեզ ծանուցում տրամադրել սույն Պայմաններին և պայմաններին `էլեկտրոնային փոստի միջոցով, Beacon Health Options կայքում տեղադրված ընդհանուր ծանուցման կամ ԱՄՆ -ի առաջին կարգի փոստով գրված հաղորդագրության միջոցով, որը գրանցված է Beacon Health Options- ում: հաշվի տվյալները: Դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ ծանուցել Beacon Health Options- ին էլեկտրոնային փոստի միջոցով Beacon Health Options- ին կամ առաջին կարգի փոստային առաքմամբ ԱՄՆ -ի փոստով ուղարկված նամակով կամ գիշերակացով առաքիչով ՝ հետևյալ հասցեով.

Beacon Health Options 12369 Sunrise Valley Drive Suite C Reston, VA 20190

Վերանայված ՝ 2012 թ. Հուլիս

hyՀայերեն