[پرش به محتوا]

آموزش و آموزش

وبینارهای آموزشی آینده | کتابخانه آموزش

آموزش های مرتبط با BH

آموزش های مرتبط با IDD  


آموزش های ProviderConnect | آموزش های گذشته ProviderConnect

  • مقدمه ای بر آموزش سیستم ProviderConnect - ارائه دهندگان BH - ماهانه برگزار می شود
  • مقدمه ای بر ProviderConnect IDD Connects Systems Onboarding – DD Providers – ماهانه برگزار می شود

آموزش های ارائه دهنده موجود


انجمن های چهره به چهره | انجمن های چهره به چهره گذشته

انجمن ثبت نام ارائه دهنده جدید IDD - 02-03-2020 (PDF)

انجمن ثبت نام ارائه دهنده جدید بهداشت رفتاری - 12-11-2019 (PDF)


منابع


راهنماهای کاربر و منابع

دستورالعمل های ثبت نام PaySpan

CANS / ANSA مورد نیاز سرویس

راهنمای مرجع انتقال ارائه دهندگان PASRR

راهنمای مرجع انتقال مشارکتی جورجیا

راهنمای کاربر ProviderConnect


آموزش های ویدئویی

دستورالعمل های ثبت نام PaySpan


بایگانی

مطالب مربوط به وبینارهای قبلی و تالارهای گفتگوی حضوری ، از جمله ارائه اسلایدهای موجود و صدای ضبط شده ، در فهرست ما نمایه می شود صفحه بایگانی.

وب سمینار | Seminarios web anteriores

Adiestramientos de ProviderConnect


Foros cara a cara | Foros cara a cara anteriores

  • در حال حاضر هیچ تالار گفتگوی حضوری آینده ای وجود ندارد.

Recursos


Guías de usuarios y recursos


آموزش های ویدئویی


آرشیو

مطالب مربوط به وبینارهای قبلی و تالارهای گفتگوی حضوری ، از جمله ارائه اسلایدهای موجود و صدای ضبط شده ، در فهرست ما نمایه می شود صفحه بایگانی.

fa_IRفارسی