[ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ]

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

ਆਗਾਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੈਬੀਨਾਰ | ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

BH ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈਆਂ

  • ਆਨ ਵਾਲੀ

IDD ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈਆਂ


ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਨੈਕਟ ਸਿਖਲਾਈ | ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਨੈਕਟ ਸਿਖਲਾਈਆਂ

IDD ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ - 11.2.23 (ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ)

IDD ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ - 11.2.23 (PDF)


ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਫੋਰਮ | ਪਿਛਲੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਫੋਰਮ

IDD ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫੋਰਮ – 02-03-2020 (PDF)

ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫੋਰਮ - 12-11-2019 (PDF)


ਸਰੋਤ


ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

PaySpan ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ CANS/ANSA ਦੀ ਲੋੜ

PASRR ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਦਰਭ ਗਾਈਡ

ਜਾਰਜੀਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਦਰਭ ਗਾਈਡ

ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਨੈਕਟ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ


ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ

PaySpan ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼


ਪੁਰਾਲੇਖ

ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਈਡ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਲੇਖ ਪੰਨਾ.

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੈੱਬ | ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੈੱਬ ਐਨਟੀਰੀਓਰਸ

Adiestramientos de ProviderConnect


Foros cara a cara | Foros cara a cara anteriores

  • ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਗਾਮੀ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਵਰਤੀ


Guías de usuarios y recursos


ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ


ਆਰਕਾਈਵੋ

ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਈਡ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਆਡੀਓ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਲੇਖ ਪੰਨਾ.

pa_INਪੰਜਾਬੀ