[ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ]

ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਪਲੱਗਇਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦਰਸ਼ਕ

ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪਲਿਟ, ਪਲੱਗ-ਇਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਲੱਗ-ਇਨ, ਫਾਈਲ ਵਿਊਅਰ, ਜਾਂ ਕਨਵਰਟਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।

  • ਅਡੋਬ ਐਕਰੋਬੈਟ ਰੀਡਰ: PDF (ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ) ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਅਡੋਬ ਫਲੈਸ਼ ਪਲੇਅਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ SWF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ Adobe Flash ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ: ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ DOC (ਵਰਡ ਡੌਕੂਮੈਂਟ), XLS (ਐਕਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼), ਅਤੇ PPT (ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

pa_INਪੰਜਾਬੀ