[Przejdź do treści]

Krajowe Agencje ds. Osób Niepełnosprawnych

Konsorcjum na rzecz Osób Niepełnosprawnych (CCD)

CCD jest koalicją około 100 krajowych organizacji zajmujących się niepełnosprawnością współpracujących na rzecz narodowej polityki publicznej, która zapewnia samostanowienie, niezależność, upodmiotowienie, integrację i włączenie niepełnosprawnych dzieci i dorosłych we wszystkich aspektach społeczeństwa. Poniżej wymieniono organizacje:

 • Postęp w niezależności: modernizacja Medicare i Medicaid (AIMMM)
 • AAN – Amerykańska Akademia Neurologii
 • AAP – Amerykańska Akademia Pediatrii
 • AAPD – Amerykańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
 • AAPM&R – Amerykańska Akademia Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji
 • DOSTĘPY – Amerykański Kongres Wsparcia Społecznego i Służb Zatrudnienia
 • ACB – Amerykańska Rada Niewidomych
 • ACA – Amerykańskie Stowarzyszenie Doradztwa
 • ADTA – Amerykańskie Stowarzyszenie Terapii Tańcem
 • Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne
 • AFB – Amerykańska Fundacja dla Niewidomych
 • AMRP – Amerykańskie Stowarzyszenie Dostawców Rehabilitacji Medycznej
 • AMTA – Amerykańskie Stowarzyszenie Muzykoterapii
 • ANKORA – Amerykańska sieć opcji i zasobów społeczności
 • AOTA – Amerykańskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej
 • APTA – Amerykańskie Stowarzyszenie Fizjoterapii
 • ASHA – Amerykańskie Stowarzyszenie Mowy-Języka-Słuchu
 • ATRA – Amerykańskie Stowarzyszenie Terapeutycznej Rekreacji
 • AER – Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących
 • APSYDA – Stowarzyszenie na rzecz Osób Zatrudnienia Wspomaganego
 • AMCHP – Stowarzyszenie Programów Zdrowia Matki i Dziecka
 • AUCD – Stowarzyszenie Uniwersyteckich Ośrodków ds. Niepełnosprawności
 • COPAA – Rada Pełnomocników i Adwokatów Rodziców
 • DREDF – Fundusz Edukacji i Obrony Praw Osób Niepełnosprawnych, Inc.
 • GRU/ŚWE – Wydział Wczesnego Dzieciństwa CEC
 • Pieczęcie wielkanocne
 • Fundacja Epilepsji
 • Goodwill Industries International, Inc.
 • IRI – Instytut Badań Integracji
 • I-NABIR – Międzynarodowe/Krajowe Stowarzyszenie Biznesu, Przemysłu i Rehabilitacji
 • IAPSRS – Międzynarodowe Stowarzyszenie Usług Rehabilitacji Psychospołecznej
 • IDA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dysleksji
 • LDA – Amerykańskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Uczenia się
 • NAEH – Narodowy Sojusz na rzecz Walki z Bezdomnością
 • NAAOP – Krajowe Stowarzyszenie Postępu Ortotyki i Protetyki
 • NAON – Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Ortopedycznych
 • NAPSEC – Krajowe Stowarzyszenie Prywatnych Ośrodków Szkolnictwa Specjalnego
 • NARRTC – Krajowe Stowarzyszenie Rehabilitacyjnych Ośrodków Badawczo-Szkoleniowych
 • NASN – Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Szkolnych
 • NASP – Krajowe Stowarzyszenie Psychologów Szkolnych
 • NASW – Krajowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych, Inc.
 • NASDSE– Krajowe Stowarzyszenie Państwowych Dyrektorów Pedagogiki Specjalnej
 • NCLD – Krajowe Centrum ds. Niepełnosprawności w Uczeniu się
 • NCPSSM – Krajowy Komitet Zachowania Zabezpieczenia Społecznego i Medicare
 • NCPERID – Krajowe Konsorcjum Wychowania Fizycznego i Rekreacji dla Osób Niepełnosprawnych
 • NCCBH – Krajowa Rada Społecznej Opieki Zdrowotnej Behawioralnej
 • STALÓWKA – Krajowe Branże dla Niewidomych
 • Krajowe Centrum Informacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (NICHCY)
 • NISH – (dawniej National Industries for the Severely Handicapped)
 • NMSS – Krajowe Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • NOSCR – Krajowa Organizacja Przedstawicieli Powodów Ubezpieczeń Społecznych
 • UKŁON – Narodowa Organizacja ds. Niepełnosprawności
 • KOR – Narodowe Stowarzyszenie Rehabilitacji
 • NRC – Narodowa Koalicja Wytchnienia
 • NSCLC – Krajowe Centrum Prawa Seniorów
 • NTRS – Narodowe Towarzystwo Terapeutycznej Rekreacji
 • PVA – Sparaliżowani weterani Ameryki
 • SSWAA – Szkolne Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Ameryki
 • SBAA – Spina Bifida Association of America
 • TASH – Równość, szanse i integracja osób niepełnosprawnych od 1975 r.
 • TED/CEC – Wydział Kształcenia Nauczycieli Rady ds. Dzieci Wyjątkowych
 • T.II.CANN – Tytuł II Wspólnotowa Krajowa Sieć ds. AIDS
 • TSA – Stowarzyszenie Zespołu Tourette'a, Inc.
 • UCPA – Stowarzyszenie Zjednoczonego Porażenia Mózgowego

Niepełnosprawności intelektualne i rozwojowe


Agencje Rządu Federalnego


Informacje państwowe


Prywatne Instytuty Badawcze


Dane i statystyki dotyczące niepełnosprawności

 

 

pl_PLPolski