[Lumaktaw sa nilalaman]

Mga Mapagkukunan ng Tagapagbigay ng PASRR

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan ng PASRR


  • Mga kahilingan para sa PASRR Level 1:
    Kumpletuhin sa pamamagitan ng Alliant / GMCF dito: https://www.gmcf.org/AlliantWeb/Default.aspx
  • Ang mga Rekord na Medikal bilang suporta sa mga kahilingan sa Antas 2 ay maaaring isumite ng alinman sa:
    Fax: 855-858-1965
    Email: GAPASRR@valueoptions.com
  • Customer Service 855-606-2725, pindutin ang opsyon 4 para sa menu ng provider at pagkatapos ay opsyon 2 para sa PASRR
  • Mangyaring makipag-ugnayan sa customer service sa numero sa itaas para sa anumang mga katanungan na may kaugnayan sa mga naunang numero ng auth ng PASRR at katayuan ng mga kahilingan

Mga mapagkukunan


 

tlTagalog