[پرش به محتوا]

منابع ارائه دهنده PASRR

اطلاعات تماس PASRR


  • درخواست برای PASRR سطح 1:
    از طریق Alliant / GMCF در اینجا کامل کنید: https://www.gmcf.org/AlliantWeb/Default.aspx
  • سوابق پزشکی برای پشتیبانی از درخواست های سطح 2 می تواند توسط یکی از موارد زیر ارسال شود:
    فکس: 855-858-1965
    پست الکترونیک: GAPASRR@valueoptions.com
  • خدمات مشتری 855-606-2725، گزینه 4 را برای منوی ارائه دهنده و سپس گزینه 2 را برای PASRR فشار دهید.
  • لطفاً در صورت هرگونه سؤال در مورد شماره های تأیید قبلی PASRR و وضعیت درخواست ها با خدمات مشتری با شماره بالا تماس بگیرید.

منابع


 

fa_IRفارسی