[Lumaktaw sa nilalaman]

Mga Serbisyo sa Mga Kapansanan sa Intelektwal at Pang-unlad

**Registration for the June forum will open on May 12th**

Mga Petsa ng Enrolment sa Forum Buksan ang Panahon ng Pag-enrol
February 14, 2024 (Virtual) March 1-31, 2024
June 12, 2024 (In person) July 1-31, 2024
October 9, 2024 (Virtual) November 1-30, 2024

Ang mga bagong provider na gustong magpatala sa network ng DBHDD ay kinakailangang dumalo sa isang Provider Enrollment Forum bago kumpletuhin ang isang Letter of Intent. Ang mga kasalukuyang nakakontratang provider ng DBHDD na naglalayong mag-aplay para sa pagkontrata ng mga bagong serbisyo o lokasyon ay maaaring mag-email ng kanilang nakumpletong Aplikasyon sa: GAEnrollment@carelon.com

Nakaraang Enrollment Forum – 2.14.2024 (Recording)

Nakaraang Enrollment Forum – 2.14.2024 (PDF)

Sample LOI Packet (Ahensiya at Indibidwal na Provider) – 06.09.2021 (PDF)


Mga Form sa Pag-enrol ng Provider

tlTagalog