[Lumaktaw sa nilalaman]

Mga Serbisyo sa Mga Kapansanan sa Intelektwal at Pang-unlad

**Registration for the October forum will open on September 9, 2024**

Mga Petsa ng Enrolment sa Forum Buksan ang Panahon ng Pag-enrol
Pebrero 14, 2024 (Virtual) Marso 1-31, 2024
Hunyo 12, 2024 (Sa personal) Hulyo 1-31, 2024
Oktubre 9, 2024 (Virtual) Nobyembre 1-30, 2024

Ang mga bagong provider na gustong magpatala sa network ng DBHDD ay kinakailangang dumalo sa isang Provider Enrollment Forum bago kumpletuhin ang isang Letter of Intent. Ang mga kasalukuyang nakakontratang provider ng DBHDD na naglalayong mag-aplay para sa pagkontrata ng mga bagong serbisyo o lokasyon ay maaaring mag-email ng kanilang nakumpletong Aplikasyon sa: GAEnrollment@carelon.com

Nakaraang Enrollment Forum – 2.14.2024 (Pagre-record)

Nakaraang Enrollment Forum – 2.14.2024 (PDF)

Sample LOI Packet (Ahensiya at Indibidwal na Provider) – 06.09.2021 (PDF)


Mga Form sa Pag-enrol ng Provider

tlTagalog