[Lumaktaw sa nilalaman]

Mga Serbisyong Pangkalusugan sa Pag-uugali

** Mangyaring tandaan: Ang link para sa bawat pagrehistro ay magagamit isang buwan bago ang forum ng pagpapatala. **

 Mga Petsa ng Enrolment sa Forum Buksan ang Panahon ng Pag-enrol
Abril 12, 2023 Mayo 1-31, 2023
Agosto 9, 2023 Setyembre 1-30 2023
Disyembre 13, 2023 Enero 1-31, 2024

Ang mga itinatag na ahensya ng Behavioral Health (BH) na interesadong sumali sa Provider Network ng DBHDD ay dapat dumalo sa isang Virtual Provider Enrollment Forum upang makapag-apply. Ang mga kasalukuyang nakakontratang provider ng DBHDD na naglalayong mag-aplay para sa mga bagong serbisyo o lokasyon ay maaaring mag-email ng kanilang nakumpletong Aplikasyon sa: GAEnrollment@carelon.com

Mga Form sa Pag-enrol ng Provider

tlTagalog