[Lumaktaw sa nilalaman]

Mga Serbisyong Pangkalusugan sa Pag-uugali

*Registration for the August forum will open a month prior to the forum*

 Mga Petsa ng Enrolment sa Forum Buksan ang Panahon ng Pag-enrol
Abril 10, 2024 (Virtual) Mayo 1-31, 2024
Agosto 14, 2024 (Sa personal) Setyembre 1-30 2024
Disyembre 11, 2024 (Virtual) Enero 1-31, 2025

Ang mga itinatag na ahensya ng Behavioral Health (BH) na interesadong sumali sa Provider Network ng DBHDD ay dapat dumalo sa isang Provider Enrollment Forum upang mag-apply. Ang mga kasalukuyang nakakontratang provider ng DBHDD na naglalayong mag-aplay para sa mga bagong serbisyo o lokasyon ay maaaring mag-email ng kanilang nakumpletong Aplikasyon sa: GAEnrollment@carelon.com

Mga Form sa Pag-enrol ng Provider

tlTagalog