[پرش به محتوا]

خدمات بهداشتی رفتاری

*Registration for the August forum will open a month prior to the forum*

 تاریخ های انجمن ثبت نام باز کردن دوره ثبت نام
April 10, 2024 (Virtual) May 1-31, 2024
August 14, 2024 (In person) September 1-30 2024
December 11, 2024 (Virtual) January 1-31, 2025

آژانس‌های بهداشت رفتاری (BH) مستقر که علاقه‌مند به پیوستن به شبکه ارائه‌دهنده DBHDD هستند، برای درخواست باید در انجمن ثبت‌نام ارائه‌دهنده شرکت کنند. ارائه دهندگان قرارداد DBHDD موجود که به دنبال درخواست خدمات یا مکان های جدید هستند، می توانند درخواست تکمیل شده خود را به ایمیل زیر ارسال کنند: GAEnrollment@carelon.com

فرم های ثبت نام ارائه دهنده

fa_IRفارسی