[پرش به محتوا]

خدمات بهداشتی رفتاری

**لطفا توجه داشته باشید: لینک هر ثبت نام یک ماه قبل از تالار ثبت نام در دسترس خواهد بود.**

 تاریخ های انجمن ثبت نام باز کردن دوره ثبت نام
April 12, 2023 May 1-31, 2023
August 9, 2023 September 1-30 2023
December 13, 2023 January 1-31, 2024

آژانس‌های بهداشت رفتاری (BH) مستقر که علاقه‌مند به پیوستن به شبکه ارائه‌دهنده DBHDD هستند، برای درخواست باید در انجمن ثبت‌نام ارائه‌دهنده مجازی شرکت کنند. ارائه دهندگان قرارداد DBHDD موجود که به دنبال درخواست خدمات یا مکان های جدید هستند، می توانند درخواست تکمیل شده خود را به ایمیل زیر ارسال کنند: GAEnrollment@carelon.com

فرم های ثبت نام ارائه دهنده

fa_IRفارسی