[Lumaktaw sa nilalaman]

Carelon Behavioral Health

Carelon Behavioral Health ay ang pangunahing kasosyo ng bansa sa pagbibigay ng mga solusyon sa kalusugan ng pag-uugali sa malalaking rehiyonal at espesyal na planong pangkalusugan, mga tagapag-empleyo at mga organisasyon ng paggawa sa lahat ng laki, gayundin ang mga pederal, estado at lokal na pamahalaan. Ang Carelon Behavioral Health ay naghahatid ng pinakamahusay na pangangalaga sa klase sa 45 milyong indibidwal sa lahat ng 50 estado. Nakatuon ang Carelon Behavioral Health sa indibidwal, na nagbibigay ng mga pinasadyang solusyon sa pamamagitan ng lokal na pangangalaga, na may tunay na pag-unawa sa mga populasyon na pinaglilingkuran. Tinitiyak namin ang buong spectrum, mataas na kalidad na pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali na nakaugat sa klinikal na kadalubhasaan at mga napatunayang solusyon. Ang sarili nating karanasan sa buhay ang nagtutulak sa atin na maglingkod.

 

 

 

 

 

tlTagalog