[پرش به محتوا]

سلامت رفتاری کارلون

سلامت رفتاری کارلون شریک برتر کشور در ارائه راه حل های بهداشت رفتاری برای برنامه های بهداشتی بزرگ منطقه ای و تخصصی، کارفرمایان و سازمان های کارگری در هر اندازه، و همچنین دولت های فدرال، ایالتی و محلی است. Carelon Behavioral Health بهترین مراقبت در کلاس را به 45 میلیون نفر در تمام 50 ایالت ارائه می دهد. Carelon Behavioral Health بر روی فرد تمرکز می کند و راه حل های متناسبی را از طریق مراقبت های موضعی با درک واقعی از جمعیت های مورد استفاده ارائه می دهد. ما مراقبت های رفتاری با طیف کامل و با کیفیت بالا را که ریشه در تخصص بالینی و راه حل های اثبات شده دارد، تضمین می کنیم. تجربه زیسته خود ما را وادار به خدمت می کند.

 

 

 

 

 

fa_IRفارسی