[Lumaktaw sa nilalaman]

Mga Mapagkukunan at Acronym

Ang ABC'S ng Georgia Quality Management System


 • GQMS – Sistema ng Pamamahala ng Kalidad ng Georgia
 • DFMC – Delmarva Foundation para sa Pangangalagang Medikal
 • Opisina ng DD – Tanggapan ng mga Kapansanan sa Pag-unlad
 • HSRI – Human Services Research Institute
 • NASDDDS – National Association of State Directors of Developmental Disabilities Services
 • MHDDAD – Department of Mental Health Developmental Disabilities and Additive Diseases
 • RC – Regional Coordinator
 • I&E – Pag-inom at Pagsusuri
 • PLA – Administrator ng Listahan ng Pagpaplano
 • SC – Coordinator ng Suporta
 • QIC – Quality Improvement Consultant
 • PCR – Pagsusuri na Nakasentro sa Tao
 • QEPR – Pagsusuri ng Provider ng Pagpapahusay ng Kalidad
 • SIS – Sinusuportahan ang Intensity Scale
 • CIS – Consumer Information System
 • HRST – Tool sa Pagsusuri sa Panganib sa Kalusugan
 • NCI – National Core Indicator
 • III o I3 – Indibidwal na Instrumentong Panayam
 • CMS – Georgia Case Management System
 • ROCI – Pagsusuri ng mga Kritikal na Insidente
 • ISP – Independent Support Plan

 

 

tlTagalog