[Chuyển đến nội dung]

Tùy chọn sức khỏe báo hiệu

Tùy chọn sức khỏe báo hiệu là đối tác hàng đầu của quốc gia trong việc cung cấp các giải pháp sức khỏe hành vi cho các chương trình y tế chuyên khoa và khu vực lớn, các tổ chức sử dụng lao động và lao động thuộc mọi quy mô, cũng như chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Beacon Health Options cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho 45 triệu người trên tất cả 50 tiểu bang. Beacon Health Options tập trung vào cá nhân, cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng thông qua dịch vụ chăm sóc bản địa hóa, với sự hiểu biết thực sự về các nhóm dân cư được phục vụ. Chúng tôi đảm bảo chăm sóc sức khỏe hành vi toàn diện, chất lượng cao bắt nguồn từ chuyên môn lâm sàng và các giải pháp đã được chứng minh. Kinh nghiệm sống của chính chúng ta buộc chúng ta phải phục vụ.

 

 

 

 

 

viTiếng Việt